Politiikan muuttaminen

Päätöksenteon kehittäminen

Suomalaista demokratiaa tulee kehittää nykyaikaisen digitalisaation mahdollistamilla tavoilla; nettiäänestyksillä, live-keskusteluilla, edustajien tapaamisilla, ja muilla digitaalisten innovaatioiden etsinnällä. Tapa, jolla päätöksiä tehdään, tulee olla tätä päivään ja teknologioihin.

Hyvä Veli -järjestelmä ja siihen liittyvä vaikeasti havaittava rakenteellinen korruptio tulee lopettaa. Suomi on maineeltaan vähän korruptoitunut maa, mutta tuo Hyvä Veli verkosto ja sen hyödyn jakaminen palvelusten kautta on korruptiota. Tässä mallissa se tehdään luottamusrakenteen kautta. Tämä toimii siis niin, että sovitaan keskenään, että jos sinä autat kaveriani, niin minä autan sitten myöhemmin sinua. Tämä toimii luottamusperiaatteella hyvin.

Pääkaupunkiseudun lähiöt ovat näyttävä esimerkki rakenteellisesta korruptiosta, kukin poliittinen ryhmä sain rakennettavakseen panoksensa verran lähiöneliöitä. Näin puolueet kaavoittivat yhteisen sopimuksen mukaan heidän intressi piirissään olevalle takennusliikkeelle rakennusoikeutta ja saivat vastineeksi vaalitukea. Nykyisin vastaavaa tapahtuu myös muiden intressitahojen suunnalle ja suuntaan. Poliittisesti sitoutuneet ammatti- ja muut etujärjestöt toimivat vastinparinsa kanssa etujen jakamisessa ja siitä rahallista vastinetta saaden.

Ottaisin käyttöön ihmisten jatkuvan vaikuttamisen ja mielipiteiden kuuntelemisen uusia digitaalisia teknologioita, sillä nykyinen klikkiytynyt edustuksellinen demokratia on tiensä päässä. Ihmisen on saatava olla osa päätöksentekoa muulloinkin kun neljän vuoden välein.

Olen pitkään ollut myös ihmeissäni politiikassa vallinneesta puolueiden harjoittamasta sovituista äänestyksistä, joissa puoluejohtajalle jokainen kansanedustaja on antanut oman äänensä siten kuin puoluejohtaja on sen määrännyt käytettävän, puolueen usein varsin suppeiden arvojen mukaisesti. Kansanedustajan omat arvot ei tällöin ole saaneet ääntään kuuluville.

Liike Nyt -kansanedustaja toimii omien arvojensa mukaisesti ja on vielä kuunnellut kannattajiaankin Liike Nyt idean mukaisesti. Meillä kaikilla tulee olla oikeus vaikuttaa vaalien jälkeenkin.

Liike Nyt -kansanedustaja on sitoutunut istumaan ainoastaan kaksi kautta, jos hänet valitaan eduskuntaan. Lisäksi Liike Nyt -kansaedustaja ei voi toimia samaan samaan aikaan kunnallisessa luottamustoimessa, koska tästä aiheutuu intressiristiriitoja.

Liike Nyt -yhteisön kansanedustajaehdokas 2019