Henkinen turvallisuus

Olen erityisen huolestunut lapsista ja nuorista, jotka elävät ensimmäisenä sukupolvena sosiaalisen median maailmassa, jossa kiusaaminen ja syrjäytyminen ovat erilaista kuin ennen. Kiusaamisen ehkäisemiseen sekä uhrien ja kiusaajien auttamiseen tulee luoda toimiva toimintamalli ja -rakenteet, on kyseessä sitten lapset tai aikuiset. Lasten keskinäinen kiusaaminen on nykyisin ongelma, jota hoidetaan huonosti. Kiusaamista on koulussa, mutta sitä on myös pihoilla sekä sosiaalisessa mediassa. Kouluaikana ja -alueella kiusaaminen kuuluu koululle, mutta muualla, erityisesti somessa, tapahtuvassa kiusaamisessa olemme aika aseettomia. Koulujen tulee kohdistaa koulusta toiseen siirtäminen myös kiusaajaan. EI voi olla oikein, että kiusattu saa vielä lisärangaistuksena siirron kavereidensa keskeltä pois. Tähän on tultava muutos.

Kyllä aikuisiakin kiusataan, mutta aikuisella on laajempi mahdollisuus itse tai ympäristönsä avulla siihen vaikuttaa. Työpaikkakiusaaminen on rikollista ja kuuluu työsuojeluorganisaation ja viranomaisten vastuulle.

Huolenpito

Lahdessa on aloitettu kehitysprojekti mielenkiintoisen suuntaan, siellä puuhataan aikuisneuvolaa eläköityneille, jotka jäävät työterveydenhuollon ulkopuolelle. Tässä on ajatusta laajemminkin, koska eläkeläisten ehkäisevä terveydenhuolto on kustannustehokkaampaan kuin sairauksien hoitaminen.

Kun Sote-uudista ryhdyttiin muokkaamaan, sen perusteena mainittiin olevan julkisen talouden kustannusvaje – talous ei kestä nykyistä sosiaali- ja terveysjärjestelmää enää tulevaisuudessa.

Kun aikaa oli kulunut, niin enää ei puhuttu kustannussäästöistä, puhuttin valinnanvapaudesta ja yksityisen terveysalan toimijoiden tulemisesta julkisen rinnalle.

Sote-uudistus näytti kilpistyvän nyt siihen, miltä se oli jo pitkään näyttänyt, keskustapuolue haluaa edelleen ja oli saamassa maakuntamallilla omille miehilleen ja naisilleen hallintopaikkoja maakuntiin ja hallinnan näissä virastoissa. Kokoomus oli saamassa omille veljilleen ja sisarilleen hyviä yksityisten terveysyritysten johtopaikkoja.

Maakuntauudistuksen yhteydessä on siirretty julkisia varoja etupainotteisesti digiyrityksiin sekä tehty nimityksiä kiinteistö- ja muihin organisaatioihin lähipiirissä, vaikka koko uudistuksen osalta lopullisia päätöksiä ei vielä vielä tehty. Osa näistä raha päätöksistä on tehty eettisesti kestämättömästi rahastoista ohi julkisen hallinnon sääntelyn – intressipiireille?

Sote- ja maakuntauudistukseen jo nyt uponneen rahan määrää ei varmaankaan pystytä mitenkään laskemaan, mutta summa on valtava. Haluaisin tietää niiden virkamiesten määrän, jotka ovat viime vuosina tehneet työtään maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun Suomessa, määrän täytyy olla uskomattoman suuri! Mitä jos nämäkin henkilöt olisivat tehneet sitä oikeaa terveyspalveluiden tai muun hallinnon työtä ihmisten paremman elämän puolesta, eikä luoneet hallintohimmeleitä!

Nyt viime aikoina esille tulleet yksityisten palvelutuottajien suorastaan luokattomat vanhusten kohtelut vahvistavat sitä omaa käsitystäni, mikä on vanhusten hoidon tilanne Suomessa. Julkisella puolella tilanne on kokemukseni mukaan tyydyttävä, mutta yksityisellä suoraa sanoa huono.

Sote-uudistus ei ollut tuomassa sitä mitä luvattiin, ainoastaan se tukee suomalaista ”hyvä veli”-korruptiota.

Julkisten palvelujen tuottaminen veroparatiisiyritysten tai veronkiertoyritysten kanssa ei ole kansantaloudellisesti järkevää eikä niin voida päättää, eihän?

Ihminen on ihmiselle ja vanhukselle tärkeä, ei tietokoneella toteutettu kodinhoitajan palvelut tai robottihoitaja laitoksessa.

Uusi ilmiö on laittomat päiväkodit, omituista todellakin!

Liike Nyt -yhteisön kansanedustajaehdokas 2019