Aihearkisto: Ilmastonmuutos

Minä ja nuoret

Minulle nuorten asiat ovat lähellä, koska perheeseemme kuuluu neljä aikuista nuorta. Olen seurannut heidän elämänsä taivalta erilaisia aikoja, mutta se heitä yhdistää, että he katsovat tulevaisuuteen ehkä eri tavalla kuin me aikoinaan. Meillä ei ollut vastaan kaltaisia epävarmuuksia tulevassa elämässä näkyvissä.

Ilmastonmuutokseen liittyvä uutisointi on vakava asia meille kaikille, mutta erityisesti nuorille, koska tulevat elämään sen tulevaisuuden, jonka me heille luomme. He tekevät tämän kaiken tiedotuksen perusteella ratkaisunsa tulevaisuudestaan. Meillä täytyy olla sellainen vastaus ja suunnitelma, jolla voimme palauttaa nuorten uskon omaan ja heidän jälkeisten sukupolviensa tulevaisuuteen.

Siksi ilmastonmuutokselle on tehtävä nyt myös meidänkin jotain, koska myöhemmin se voi olla jo liian myöhään! Tehdään ne suunnitelmat Suomen parhaaksi.

Etätyö on ilmastoteko – Etätyönteosta ilmastopolitiikkaa

Mielestäni etätyö tulee ottaa ilmaston muutoksen hallinnassa meillä Suomessa yhdeksi keinoksi vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tässä on valtion ja kunnan hallinnoilla mahdollisuus olla etulinjassa esimerkin näyttäjänä. Yritykset voivat osallistua, voidaan muodostaa kilpailu kokonaisetätyöpäivien määrästä tai suhteellisesta osuudesta.

Suomen tulisi yhtenä keinona pyrkiä vähentämään ilmastolle haitallisia päästöjä edistämällä etätyön mahdollisuuksia työelämässä. Suomen ympäristökeskuksen ryhmäpäällikkö Ville Helminen on todennut SYKEn sivuilla, että jopa 75 prosenttia työmatkakilometreistä kuljetaan henkilöautolla, joten etätyössä on merkittävä potentiaali liikenteen ilmastopäästöjen vähentämiseen. Etätyö on ilmastoteko.

Suomessa on vietetty Kansallista etätyöpäivää jo vuodesta 2011. Suomen ympäristökeskuksen mukaan etätyö vaikuttaa niin työhyvinvointiin kuin liikenneturvallisuuteen, sillä työmatkaliikenteen vähentyessä vähentyvät myös liikenneruuhkat ja liikenne toimii sujuvammin. Silti liian moni työnantaja jättää tämän mahdollisuuden käyttämättä.

Tilastokeskuksen (2015) vuoden 2015 tilaston mukaan suurimmat määrät asuinkuntansa ulkopuolella töissä käyvistä olivat Ahvenanmaalla 49,8%, Kanta-Hämeessä 43,1% ja Uudellamaalla 41,3% työssäkäyvistä. Findikaattorin (2015) mukaan keskimääräinen suomalaisen työmatka on 14 kilometriä. Työmatkojen keskipituus on kuitenkin 1,5-kertaistunut vuodesta 1990 lähtien. Findikaattorin mukaan tämä johtuu pääasiassa kolmesta tekijästä: työssäkäyntialueiden laajentumisesta, kaupunkiseutujen välisten työmatkojen lisääntymisestä sekä työpaikkojen erikoistumisesta.

Suomen ympäristökeskuksen ja Trafin mukaan etätyöskentely voisi vähentää työmatkaliikenteestä aiheutuvia kasvihuonepäästöjä jopa seitsemällä prosentilla.

Ilmastonmuutos, jatkuva kasvu ja kestävä kehitys sekä vanha viisaus

Intiaanipäällikkö Settlen kerrotaan sanoneen suuren valkoisen päällikön kauppamiehille 1854, kun häneltä tultiin ostamaan maata, Teksti on pitkä, mutta kaunis ja muistuttaa ihmisen ja luonnon suhteesta. Seuraavassa lyhyt ote.

”Opettaa lapsillenne, mitä me olemme opettaneet lapsillemme, että maa on meidän äitimme. Mitä tahansa tapahtuu maalle, tapahtuu maan lapsille. Jos ihminen sylkee maata, hän sylkee itseään.
Tämän me tiedämme. Maa ei kuulu ihmiselle, vaan ihminen maalle. Tämän me tiedämme.
Kaikki luontokappaleet ovat yhtä kuin veri, joka liittää suvun yhteen. Kaikki luodut ovat yhtä.
Mitä tapahtuu maalle, tapahtuu maan pojille. Ei ihminen kutonut elämän kudosta, hän on vain sen säie. Mitä hän kudokselle tekee, sen hän tekee itselleen.”

Alla on linkki Youtubeen, jossa näyttelijä Per-Olof Siren lausuu nämä Settlen sanat unohtumattomana esityksenä kauniiden luontokuvien kera. Muistan tämän hyvin vanhan esityksen lapsuudestani unohtumattomana ja kauniina, mutta edelleen niin koskettavana.

Veljemme virta, äitimme maa… Lukijana Pehr-Olof Siren. – YouTube